Mô-đun kép 4 đến 20 mA 9950

Mô-đun vòng lặp đầu ra 9950 kênh kép 4 đến 20 mA mở rộng số lượng đầu ra vòng lặp thụ động hiện có trong Máy phát 9950 từ 2 đến tối đa 6 vòng lặp đầu ra . Mỗi đầu ra vòng lặp hiện tại có thể được đặt thành phép đo chính hoặc phụ của kênh hoặc cho bất kỳ chức năng dẫn xuất nào.