Chi tiết

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn PCCC và Quy chuẩn Việt Nam đối với hệ thống PCCC

Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

I. Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy

tiêu chuẩn pccc mới nhấtTiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy đối với quán karaoke  và các công trình- Yêu cầu tuân thủ  TCVN 7336:2021 – PCCC , TCVN 5738:2021 TCVN 3890:2009 liệt kê bên dưới đây, các tiêu chuẩn PCCC mới nhất:

 1. 1.Nghị định 136/2020/ND-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy
 2. QCVN 03:2023/BCA. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy
 3. TCVN 3890:2023 – Trang bị phương tiện PCCC cho nhà và công trình
 4. TCVN 7336:2021 – Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – yêu cầu thiết kế và lắp đặt
 5. TCVN 13926:2023 – Hệ thống chữa cháy đóng gói
 6. TCVN12653-1:2023 Ống và phụ tùng đường ống cpvc – phần 1: yêu cầu kỹ thuật
 7. TCVN12653-2:2023 Ống và phụ tùng đường ống cpvc – phần 2: Phương pháp thử
 8. TCVN 13657:2023 Phòng cháy chữa cháy- Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao- Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 9. TCVN 13927:2023 Phòng cháy chữa cháy- Phương tiện bảo vệ cá nhân- Dây cứu nạn, cứu hộ có độ giãn thấp
 10. TCVN 13457-1:2022 Phòng cháy chữa cháy-Chất chữa cháy gốc nước-Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 11. Phòng cháy chữa cháy -Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống Sprinkler – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 12. Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy tự động kích hoạt-Phần 2: Bình khí chữa cháy
 13. Phòng cháy chữa cháy -Lăng phun bọt chữa cháy cầm tay – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 14. Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp- Mặt nạ trùm toàn bộ khuôn mặt – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 15. Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật
 16. Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy – Yêu cầu chung và phương pháp thử
 17. Phòng cháy chữa cháy – Lăng chữa cháy phun nước cầm tay – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 18. Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy mini – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 19. Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy – Bột
 20. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng
 21. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
 22. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
 23. QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và an toàn cháy cho nhà và công trình 
 24. QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình sửa đổi 1:2023 hiệu lực từ 01/12/2023
 25. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước chữa cháy
 26. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng
 27. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt
 28. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ
 29. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng
 30. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư
 31. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình tàu điện ngầm
 32. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô-tô
 33. Tiêu chuẩn bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong
 34. Tiêu chuẩn bình chữa cháy tự động kích hoạt
 35. Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – ủng chữa cháy
 36. Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – mũ bảo vệ
 37. Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – quần áo chữa cháy
 38. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini
 39. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các loại kíp nổ điện
 40. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy nổ mìn điện
 41. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp thử và tiêu chí chất lượng cho đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt
 42. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong và xung quanh tòa nhà
 43. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu về tính tương thích của các bộ phận trong các hệ thống báo cháy
 44. Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử và tiêu chí chất lượng cho các đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng tia chiếu quang học trong các hệ thống báo cháy
 45. Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử và tiêu chí chất lượng cho các hộp nút ấn báo cháy trong các hệ thống báo cháy
 46. Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử sử dụng cho các đầu báo cháy lửa kiểu điểm trong các hệ thống báo cháy
 47. Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử sử dụng các đám cháy thử sử dụng cho các đầu báo cháy trong các hệ thống báo cháy
 48. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tiêu chí chất lượng cho các đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng cảm biến Cacbon môn xít kết hợp với cảm biến nhiệt trong các hệ thống báo cháy
 49. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và chuẩn tính năng cho các thiết bị báo cháy bằng âm thanh
 50. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động
 51. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí mêtan
 52. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rạp chiếu phim
 53. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
 54. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu đối với đèn điện dùng cho chiếu sáng khẩn cấp
 55. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tính năng đối với các đầu báo khí Cacbon monoxit dùng pin điện báo trong các hệ thống báo cháy
 56. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tính năng đối với các đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm trong các hệ thống báo cháy
 57. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tính năng của thiết bị cấp nguồn trong hệ thống báo cháy
 58. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tiêu chí tính năng đối với trung tâm báo cháy
 59. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu đảm bảo an toàn của bình chữa cháy có bánh xe
 60. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu đảm bảo an toàn của bình chữa cháy xách tay
 61. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị
 62. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ anfo
 63. Quy chuẩn về về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp
 64. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu để xếp hạng tàu thủy lưu trú du lịch
 65. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu chung về lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp thiết kế pccc nhà xưởng
 66. Tiêu chuẩn quy định trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa của các bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải khi tiếp xúc với lửa trên mặt
 67. Tiêu chuẩn quy định trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa của cột khi tiến hành thử nghiệm với chính cột đó
 68. Tiêu chuẩn quy định trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa của các bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải khi tiếp xúc với nhiệt từ phía dưới
 69. Tiêu chuẩn chỉ rõ các trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa các bộ phân ngăn cách chịu tải khi tiếp xúc với lửa trên một mặt
 70. Tiêu chuẩn chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm chịu lửa các bộ phân công trình xây dựng
 71. Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình
 72. Tiêu chuẩn đưa ra các thuật ngữ chuyên dùng cho chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm
 73. Tiêu chuẩn quy định các thuật ngữ và định nghĩa về thiết bị chữa cháy
 74. Tiêu chuẩn quy định các thuật ngữ và định nghĩa về phát hiện cháy và báo cháy
 75. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng do Bộ Công an quản lý
 76. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng
 77. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ Công an quản lý
 78. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do Bộ Công an quản lý
 79. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu về kiểm tra ban đầu và kiểm tra định kỳ hệ thống lắp đặt điện
 80. Tiêu chuẩn quy định các tính chất chung của khí thiên nhiên hóa lỏng
 81. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu cho chai chữa khí bằng vật liệu composite
 82. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu cấp 1 đối với bơm ly tâm
 83. Tiêu chuẩn áp dụng cho ống tụt cứu người 30m
 84. Tiêu chuẩn áp dụng cho hai loại đệm không khí cứu người 20m và 45m
 85. Tiêu chuẩn đưa ra quy tắc thiết kế, lắp đặt và kiểm tra hệ thống lắp đặt điện
 86. Tiêu chuẩn quy định phương pháp xác định điểm chớp cháy cốc kín sản phẩm dầu mỏ
 87. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu và phương pháp thử đối với vòi chữa cháy hút bằng cao su và chất dẻo
 88. Tiêu chuẩn áp dụng đối với vòi đẩy chữa cháy bằng sợi tổng hợp tráng cao su
 89. Tiêu chuẩn PCCC – phân loại cháy
 90. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN
 91. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực
 92. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
 93. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu cơ bản cho thiết bị đẩy nước chữa cháy tự vận hành bằng khí nén
 94. Tiêu chuẩn quy định các loại vật liệu dễ cháy bị cấm dùng trong tất cả các loại đồ chơi trẻ em
 95. Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử và yêu cầu tối thiểu cho quần áo bảo vệ có bề mặt ngoài phản xạ
 96. Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử và yêu cầu tối thiểu về găng tay bảo vệ cho nhân viên chữa cháy
 97. Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép
 98. Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với giá treo ống
 99. Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với sprinkler trong nhà
 100. Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với đầu phun sương
 101. Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van báo động khô tác động trước
 102. Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với sprinkler phản ứng nhanh ngăn chặn sớm
 103. Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van một chiều
 104. Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van tràn
 105. Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van ống khô
 106. Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước
 107. Tiêu chuẩn hướng dẫn và định nghĩa hệ thống báo cháy
 108. Tiêu chuẩn quy định việc phân loại vật liệu chịu lửa
 109. Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng hòa tan được với nước
 110. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu an toàn thiết kế, chế tạo và sử dụng xe bồn vận chuyển khí đốt hóa lỏng
 111. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu kỹ thuật với trụ nước chữa cháy
 112. Tiêu chuẩn quy định các thuật ngữ và định nghĩa về lĩnh vực khống chế khói
 113. Tiêu chuẩn quy định đặc điểm kỹ thuật của những chấy chữa cháy thông dụng
 114. Tiêu chuẩn quy định về đặc điểm kỹ thuật của những chất cháy thông dụng – Cacbon dioxit
 115. Tiêu chuẩn xây dựng kho tàng, trạm và đường ống dẫn xăng dầu
 116. Tiêu chuẩn áp dụng đối với đầu nối thiết bị chữa cháy
 117. Tiêu chuẩn quy định các thuật ngữ và định nghĩa an toàn cháy
 118. Tiêu chuẩn quy định những yêu cầu chung đảm bảo an toàn cháy nổ – Bụi cháy
 119. Tiêu chuẩn quy định màu sắc tín hiệu và dấu hiệu an toàn
 120. Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật thiết bị PCCC – Kí hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy
 121. Tiêu chuẩn thiết kế xí nghiệp công nghiệp – nhà sản xuất

tiêu chuẩn pccc mới nhất

II. Tiêu chuẩn quy chuẩn thiết kế

 1. Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 1- Yêu cầu chung
 2. Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
 3. Hệ thống chữa cháy bằng Sol-khí – Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng.
 4. Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 5: Khí chữa cháy FK-5-1-12
 5. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tiêu chí chất lượng cho các đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng ánh sáng hoặc ion hóa trong các hệ thống báo cháy
 6. Tiêu chuẩn ô ngăn hình mạng trong xây dựng hạ tầng công trình
 7. Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế các loại nhà hát tiêu chuẩn pccc mới nhất thiết kế pccc nhà cao tầng
 8. Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà văn hóa – thể thảo thiết kế pccc nhà cao tầng
 9. Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế đặt các thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng
 10. Tiêu chuẩn yêu cầu thiết kế công sở cơ quan hành chính nhà nước
 11. Tiêu chuẩn thiết kế xí công trình thể thao, nhà thể thao tiêu chuẩn pccc mới nhất
 12. Tiêu chuẩn thiết kế xí nghiệp công nghiệp – tổng mặt bằng thiết kế pccc nhà xưởng
 13. Tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện đa khoa
 14. Tiêu chuẩn thiết kế công trình thể thao, sân thể thao
 15. Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các trường trung học
 16. Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các trường tiểu học
 17. Tiêu chuẩn trường mầm non – yêu cầu thiết kế
 18. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu an toàn thang máy chữa cháy
 19. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu cho khí chữa cháy IG-100 trong các hệ thống chữa cháy bằng khí
 20. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu cho khí chữa cháy HFC 227ea dùng trong các hệ thống chữa cháy bằng khí tiêu chuẩn pccc mới nhất
 21. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ
 22. Tiêu chuẩn phương tiện PCCC cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng thiết kế pccc nhà cao tầng
 23. Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước
 24. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển chai chứa khi đối hóa lỏng
 25. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ
 26. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu về thiết kế, lắp đặt và vận hành đối với hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ
 27. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu đối với việc lựa chọn và bố trí bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy
 28. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế PCCC đối với chợ và trung tâm thương mại tiêu chuẩn pccc mới nhất
 29. Tiêu chuẩn phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế tiêu chuẩn pccc karaoke
 30. Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế và lắp đặt những hệ thống chữa cháy Cacbon dioxit cố định sử dụng trong nhà tiêu chuẩn pccc karaoke
 31. Tiêu chuẩn thiết kế – cấp nước bên trong tiêu chuẩn pccc mới nhất

 

Trên đây là tiêu chuẩn thiết kế pccc mới nhất tiêu chuẩn thiết kế pccc mới nhất, bạn có thể tìm kiếm tiêu chuẩn thiết kế pccc nhà xưởng  hoặc tiêu chuẩn thiết kế pccc cho nhà cao tầng hay tiêu chuẩn pccc karaoke theo nhu cầu của mình.

tiêu chuẩn thiết kế pccc nhà xưởng
tiêu chuẩn thiết kế pccc nhà xưởng
tiêu chuẩn pccc karaoke
tiêu chuẩn pccc karaoke

tiêu chuẩn thiết kế pccc cho nhà cao tầng

thiết kế pccc nhà cao tầng

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay