Phòng cháy đáng tin cậy cho tòa nhà thương mại

Ống nhựa chữa cháy chung cư nào phù hợp?

Sử dụng Hệ thống chữa cháy tự động CPVC BlazeMaster® để cứu mạng sống và giảm thiểu tổn thất tài sản.

Trong hơn 30 năm, Hệ thống chữa cháy tự động spinkler CPVC BlazeMaster® đã cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy cho các tòa nhà thương mại. Việc lắp đặt dễ dàng và hiệu suất đáng tin cậy giúp hạn chế sự gián đoạn kinh doanh, tăng sự an toàn cho người cư ngụ và giảm thiểu cháy lan và thiệt hại tài sản.

Ống chữa cháy chung cư
Ống nước chữa cháy cho cơ sở thương mại

Ứng dụng cơ sở thương mại

Hệ thống chữa cháy tự động spinkler sử dụng ống nhựa chữa cháy BlazeMaster CPVC được liệt kê cho tất cả các trường hợp sử dụng nguy hiểm cháy thấp, theo định nghĩa của NFPA 13. Điều này bao gồm:

 • Câu lạc bộ
 • Cơ sở giáo dục (tức là trường học và nhà ở sinh viên)
 • Cao tầng (tức là khách sạn và căn hộ hơn bốn tầng)
 • Bệnh viện
 • Tổ chức
 • Thư viện
 • Viện bảo tàng
 • Viện dưỡng lão
 • Văn phòng
 • Nơi thờ cúng
 • Nhà hát và khán phòng

Hệ thống chữa cháy tự động spinkler sử dụng ống chữa cháy BlazeMaster CPVC cũng có thể được sử dụng trong các phòng nguy hiểm cháy ở mức thông thường có nguy cơ cháy khác, nơi phòng không vượt quá 400 sq. ft. (37,16 m2).

Căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật VIệt Nam khi đã cho phép sử dụng ống phi kim loại trong hệ thống chữa cháy tự động từ năm 2021 do vậy có thể khẳng định BlazeMaster CPVC chính Ống nhựa chữa cháy chung cư phù hợp nhất cho bạn.

Tìm hiểu thêm về những ưu điểm của BlazeMaster CPVC cho các ứng dụng thương mại.

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay