Chi tiết

Corzan CPVC

Bài viết Hướng dẫn Quản lý Rủi ro Legionella

Xử lý Legionella bằng CPVC Corzan

Các chiến lược tiết kiệm nước như các thiết bị có dòng chảy thấp hơn đã trở thành một công cụ quan trọng trong phong trào bảo tồn và trong các công trình xanh. Nhưng giống như nhiều tiến bộ khác, ngay cả những thay đổi tích cực như giảm sử dụng nước cũng có thể gây ra những hậu quả không lường trước được. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy dòng chảy thấp hơn có thể góp phần hình thành màng sinh học tạo cơ hội cho vi khuẩn phát triển.

Với tốc độ dòng nước thấp hơn đáng kể so với mức trước khi bảo quản, nước sẽ ở trong đường ống lâu hơn. Thời gian lưu trú lâu hơn có nghĩa là cơ hội để dư lượng clo tiêu tan; không có dư lượng clo, màng sinh học có thể phát triển, đóng vai trò là nơi trú ẩn an toàn cho vi khuẩn. Cùng với dòng chảy kiệt, các kịch bản tương tự cũng xảy ra do chân chết, nước ứ đọng và nhiệt độ vận hành nước xây dựng thấp hơn.

Xử lý Legionella bằng CPVC

Bài viết của chúng tôi trên tạp chí Plumbing Engineer số tháng 3 năm 2017 thảo luận về sự hình thành màng sinh học và cách nó có thể chứa các vi khuẩn như Legionella và E-coli, vai trò của Tiêu chuẩn ANSI/ASHRAE 188-2015 trong việc thiết lập các yêu cầu quản lý rủi ro bệnh Legionellosis tối thiểu cũng như cách thiết kế và các lựa chọn vật liệu tạo ra môi trường thân thiện với màng sinh học.

Xử lý Legionella bằng CPVC Corzan

https://www.corzan.com/blog/guidelines-legionella-risk-management-todays-plumbing-systems-2

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay