Hiểu rõ hơn về chứng nhận UL cho BlazeMaster CPVC

ống chữa cháy, tốt nhất trong thế giới sử dụng vật liệu CPVC. Vượt qua các thử nghiệm khắt khen nhất chứng nhận UL 1821 cho BlazeMaster CPVC .

Không phải các quảng cáo CPVC UL đều giống nhau. Đừng để nhầm lẫn các định nghĩa này, và chỉ chúng tôi những người phát minh ra CPVC đầu tiên trên thế giới mới thực hện các thử nghiệm cao nhất vượt qua tiêu chuẩn, để định nghĩa về sự an toàn trong ngành.

UL cho sản phẩm CPVC có 2 nhóm chính

  • UL cho nguyên liệu
  • UL cho sản phẩm ống và phụ kiện

UL chứng nhận cho nguyên liệu, chứng nhận này có nội dung cụ thể  “Vật liệu polyme để sử dụng trong đường ống và phụ kiện trong hệ thống phun nước Đường ống – Thành phần”

CPVC ống nước chữa cháy

Tham khảo link tại trang thông tin chính thức của UL

Chứng nhận quan trọng cho ống chữa cháy

Chứng nhận thứ 2 quan trọng và quyết định đến sức khỏe và chất lượng hệ thống BlazeMaster được đánh số hiệu UL 1821 – UL 1821 là tiêu chuẩn dành cho ống và phụ kiện phun nước bằng nhựa nhiệt dẻo dùng cho dịch vụ phòng cháy chữa cháy. Nó bao gồm các yêu cầu đối với đường ống và phụ kiện được sử dụng trong hệ thống phun nước đường ống ướt ở nhiều loại hình sử dụng khác nhau, chẳng hạn như khu vực nguy hiểm về ánh sáng, khu dân cư và khu dân cư thấp tầng1. Tiêu chuẩn cũng quy định các phương pháp thử lửa và tiêu chí hiệu suất cho đường ống và phụ kiện để đảm bảo độ an toàn và độ tin cậy của chúng.

CPVC chứng nhận UL

Với một loại các thử nghiệm quan trọng, đánh giá chất lượng của hệ thống chữa cháy tự động spinkler bằng nước sử dụng CPVC có chứng nhận UL – đảm bảo hoạt động tốt, trong điều kiện xảy ra sự cố cháy. Lưu ý: Chỉ có duy nhất các nhà sản xuất sử dụng nguyên liệu Lubrizol hiện nay mới đạt chứng nhận UL 1821.

ống nhựa nhập khẩu

 

TCG là đơn vị duy nhất tại việt nam cung cấp ống nhựa tiêu chuẩn UL mang nhãn hiệu BlazeMaster.

Hãy liên hệ với chuyên gia của chúng tôi, để tìm hiểu xem có bao nhiêu phép thử quan trọng trong UL 1821.

Xem thêm các bài viết liên quan đến UL

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay