Thử nghiệm UL 1821 với ống chữa cháy CPVC BlazeMaster

Thử nghiệm đốt ống cpvc chữa cháy BlazeMaster® để đảm bảo cho việc bảo vệ tính mạng và tài sản.

Đốt ống chữa cháy

Chúng tôi sử dụng thử nghiệm chống cháy mạnh mẽ để được ngành chứng nhận và phê duyệt. Đoạn phim này cho thấy thử nghiệm lắp đặt tầng hầm UL 1821.Thử nghiệm này được thực hiện để đốt ống cpvc chữa cháy trong hệ thống spinkler về đánh giá về hiệu quả duy trì trong 10 phút hệ thống được kích hoạt và hoạt động mà ống không bị ảnh hưởng hay biến dạng.

Ống nhựa UL

 

Ống nhựa UL chữa cháy BlazeMaster® CPVC chịu được sức nóng của đám cháy mà không bị hỏng hóc và mang lại độ tin cậy để bảo vệ tính mạng và tài sản. Hãy nhớ rằng không phải tất cả các ống màu cam đều giống nhau, vì vậy hãy đảm bảo lắp đặt độ tin cậy của Hệ thống chữa cháy tự động spinkler sử dụng ống nhựa UL chữa cháy BlazeMaster® CPVC, hệ thống chữa cháy phi kim loại được chỉ định nhiều nhất trên thế giới.

Hãy tìm hiểu cách bảo vệ danh tiếng của bạn. Và ghi nhớ Ống nhựa UL duy nhất trên thế giới là BlazeMaster

 

Xem thêm các bài viết liên quan đến UL

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay