Chi tiết

Corzan CPVC

Vai trò của vật liệu trong việc định cỡ hệ thống đường ống

Định cỡ hệ thống đường ống nước cho không gian thương mại đòi hỏi phải xem xét một số yếu tố, bao gồm áp lực nước, tổn thất do ma sát và số lượng thiết bị cố định. Ngoài ra, bản thân vật liệu ống cũng đóng một vai trò.

Trong khi CTS (kích thước ống đồng) PEX, CPVC và đồng đều có cùng đường kính bên ngoài, thì bản thân các vật liệu lại yêu cầu độ dày thành khác nhau để đáp ứng mức áp suất tiêu chuẩn, trong đó đồng mỏng nhất, PEX dày nhất và CPVC ở giữa. Do đó, đối với cùng một lượng nước chảy, vận tốc và tổn thất áp suất sẽ lớn nhất với hệ thống PEX do đường kính trong nhỏ hơn; có thể cần kích thước ống lớn hơn để duy trì áp suất dư cần thiết ở thiết bị cố định xa nhất.

Tính linh hoạt của PEX có thể làm giảm số lượng phụ kiện so với CPVC, nhưng mức giảm áp suất qua phụ kiện CPVC ít hơn so với phụ kiện PEX tương đương. Trong khi các phụ kiện CPVC và đồng bao quanh bên ngoài đường ống, các phụ kiện PEX là các bộ phận chèn, tạo ra các lỗ trong hệ thống đường ống và hạn chế dòng chảy.

Đồng cũng có thể bị giảm áp suất theo thời gian vì nó bị ăn mòn và bề mặt trở nên cứng hơn. Điều này được tính toán bằng cách sử dụng hệ số Hazen Williams C, một hằng số áp dụng cho đường ống liên quan đến độ mịn. Theo hệ số C, số càng cao thì đường ống càng mịn. Lúc đầu, thép có hệ số C là 120 và PEX, CPVC và đồng là 150. Tuy nhiên, hệ số của đồng sẽ giảm theo thời gian do vật liệu đóng cặn và ăn mòn; Số lượng CPVC không đổi.

Bất kể vật liệu hay loại dự án, hãy tham khảo ý kiến ​​của nhà sản xuất đường ống của bạn để biết những cân nhắc đặc biệt và các yêu cầu lắp đặt/kỹ thuật.

Máy tính thiết kế
Công cụ định cỡ Corzan, giúp tối ưu hóa thiết kế hệ thống đường ống cho các ứng dụng cấp nước cũng như thực hiện các vòng mở rộng. Việc chuyển đổi thiết bị cố định được hoàn thành trong công cụ này dựa trên Mã Hệ thống Nước Thống nhất 2010.

https://www.corzan.com/blog/role-material-pipe-sizing

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay