Chi tiết

Corzan CPVC

3 kiểm tra khả năng cháy dùng để đánh giá nhựa phòng sạch

Ống nhựa phòng sạch: CPVC Corzan

Phòng sạch của nhà sản xuất giữ các hạt nhỏ không ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản xuất. Ví dụ, các nhà máy bán dẫn thường sử dụng phòng sạch khi xếp lớp và khắc tấm silicon cho chip máy tính.

Do nhiều chất khí và chất lỏng có tính phản ứng cao, nguy hiểm được sử dụng để giữ sạch các quy trình bán dẫn nên có thể xảy ra hỏa hoạn do tai nạn. Ngay cả đám cháy nhỏ nhất và khói tiếp theo cũng có thể:

 • Làm ô nhiễm phòng sạch, khiến nhà máy bán dẫn ngừng hoạt động trong thời gian dài.
 • Tạo ra nguy cơ hỏa hoạn và yêu cầu sơ tán ngay lập tức.

Một giải pháp chủ động—thường được yêu cầu đối với phòng sạch—là sử dụng các vật liệu chống cháy trong phòng sạch, vừa khó bắt lửa vừa tạo ra ít hoặc không có khói.

Khi chỉ định đường ống, ống dẫn, sàn và nhiều thứ khác trong phòng sạch, các nhà sản xuất chất bán dẫn nên tìm kiếm các vật liệu được thử nghiệm theo tiêu chuẩn FM 4910.

Ống nhựa phòng sạch được kiểm tra như thế nào để sử dụng trong phòng sạch?

FM 4910 “ Giao thức kiểm tra tính dễ cháy của vật liệu phòng sạch ” đánh giá cụ thể đặc tính lan truyền lửa của vật liệu và khả năng nhiễm khói — cả hai biện pháp quan trọng cho các ứng dụng phòng sạch. Tiêu chuẩn này nhằm mục đích “xác minh rằng sản phẩm như được mô tả sẽ đáp ứng các điều kiện cụ thể tối thiểu đã nêu về hiệu suất, an toàn và chất lượng”.

Để một vật liệu tuân thủ, cần có ba thử nghiệm để tạo ra Chỉ số lan truyền cháy (FPI)Chỉ số thiệt hại do khói (SDI).

1. Kiểm tra đánh lửa

Ống nhựa phòng sạchTrong quá trình thử nghiệm đánh lửa, mẫu tiếp xúc với các giá trị thông lượng nhiệt bên ngoài khác nhau, được cố định. Vật liệu được quan sát và đo lường trực quan để:

 • Thời gian hình thành hơi
 • Thời gian để đánh lửa liên tục

Các kết quả của thử nghiệm này được sử dụng để tính toán thông lượng nhiệt tới hạn – thông lượng nhiệt tối đa bằng hoặc thấp hơn mức không có sự đánh lửa – và thông số phản ứng nhiệt – một chỉ báo về khả năng chống bắt lửa của vật liệu.

2. Kiểm tra quá trình đốt cháy

Ống nhựa phòng sạchĐối với thử nghiệm đốt cháy, sau khi cho tiếp xúc với dòng nhiệt bên ngoài 50 kW/m 2 , mẫu được đo:

 • Thời gian hóa hơi
 • Đánh lửa bền vững
 • Chiều cao ngọn lửa
 • Tốc độ giải phóng nhiệt CO, CO2, hydrocarbon và khói

Kết quả của số liệu khói này được sử dụng để tính toán Chỉ số thiệt hại do khói (SDI), cho biết mức độ ô nhiễm khói của môi trường trong quá trình lan truyền lửa.

3. Kiểm tra khả năng lan truyền lửa

Ống nhựa phòng sạchĐể mô phỏng môi trường cháy quy mô lớn, thử nghiệm lan truyền lửa được thực hiện trong buồng chứa 40% oxy. Đáy của mẫu được tiếp xúc với dòng nhiệt bên ngoài có công suất 50 kW/m2 khi có ngọn lửa mồi.

Khi mẫu bắt đầu cháy, thử nghiệm được tiếp tục cho đến khi không còn ngọn lửa nhìn thấy được và không còn hơi vật chất thoát ra từ bất kỳ phía nào của mẫu.

Mục đích là để xem liệu ngọn lửa có tự lan truyền từ dòng nhiệt của ngọn lửa của chính nó hay không. Hành vi sẽ được phân loại ở đâu đó giữa “không lan truyền lửa” và “tăng tốc lan truyền lửa”.

Thử nghiệm cuối cùng sẽ xác định Chỉ số lan truyền lửa (FPI), đây là chỉ số thể hiện xu hướng của vật liệu hỗ trợ quá trình lan truyền lửa.

Ống nhựa phòng sạch Corzan ® CPVC hoạt động như thế nào?

Các hợp chất Corzan ® CPVC chọn lọc đã được đánh giá và thử nghiệm theo quy trình thử nghiệm FM 4910 về khả năng lan truyền lửa và phát triển khói. Điều này bao gồm cả hợp chất ống và hợp chất được sử dụng để sản xuất tấm, cho phép Corzan CPVC được sử dụng trong các phòng sạch bán dẫn. Các ví dụ phổ biến bao gồm ống dẫn để loại bỏ hơi ăn mòn từ quá trình ăn mòn và thậm chí dùng cho việc xây dựng tường, sàn phòng sạch, v.v.

Dựa trên thử nghiệm FM 4910 và hiệu suất chữa cháy liên quan, năm phẩm chất chính đã khẳng định Corzan CPVC dành cho các ứng dụng phòng sạch.

 • Khả năng chống cháy. Nhiệt độ bắt lửa nhanh của CPVC là 900°F (482°C), khiến nó ít bị bắt lửa hơn các vật liệu nhựa nhiệt dẻo khác.
 • Chống cháy. Chỉ số oxy giới hạn (LOI) của Corzan CPVC là 60%, nghĩa là nó cần lượng oxy đó để duy trì ngọn lửa. Để tham khảo, bầu khí quyển của Trái đất được tạo thành từ 21% oxy.
 • Chống cháy lan. Đối với UL 94—đo lường khả năng chống cháy, nhỏ giọt, phát xạ ánh sáng và cháy xuyên qua của vật liệu—Corzan CPVC đã đạt được xếp hạng cháy theo chiều dọc cao nhất hiện có trong phạm vi thử nghiệm.
 • Khả năng chống tạo khói. Theo tiêu chuẩn FM 4910, Corzan CPVC chỉ tạo ra một lượng khói hạn chế khi đốt và đặc biệt là ngừng cháy khi tắt ngọn lửa.
 • Dẫn nhiệt. CPVC có độ dẫn nhiệt thấp đáng kể, nghĩa là chỉ có nhiệt lượng hạn chế sẽ truyền qua tường lửa sang các phòng khác trong trường hợp hỏa hoạn tập trung.

Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của đường ống có khả năng chống cháy, cũng như hiệu suất của CPVC trong từng danh mục, hãy xem bài đăng trên blog này.

Tìm hiểu thêm về CPVC trong các ứng dụng phòng sạch

Cho dù bạn đang tìm cách tối ưu hóa phòng sạch của mình để sản xuất chất bán dẫn hay cho một ứng dụng công nghiệp khác, chúng tôi đều sẵn sàng trợ giúp. Với sự hỗ trợ tại địa phương và các chuyên gia trong nhiều ứng dụng khác nhau, hãy biết rằng lời kêu gọi hỗ trợ của bạn sẽ được đáp lại.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà HUD3, số 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Kho: SEC – Mỹ Đình – Hà Nội

https://www.corzan.com/blog/3-flammability-tests-used-to-assess-cleanroom-plastics

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay