Chi tiết

BlazeMaster CPVC

Mark Fessenden của Johnson Controls: Đam mê phòng cháy chữa cháy

Tiếp theo trong loạt video Tháng Phòng chống Hỏa hoạn Chữa cháy tự động của chúng tôi, đây là cuộc trò chuyện của tôi với một Người tạo ra sự khác biệt về Phòng cháy chữa cháy với CPVC: Mark Fessenden, Giám đốc Quan hệ Công nghiệp của Johnson Controls . Mark đã đóng một vai trò quan trọng trong ngành của chúng tôi kể từ đầu những năm 1990. Sau ngần ấy năm, anh ấy vẫn hào hứng với công việc của mình trong một ngành mà tất cả chúng ta đều có tác động tích cực đến cuộc sống của mọi người. Trong Tháng Phòng cháy chữa cháy với CPVC Chữa cháy tự động, anh đặc biệt đam mê nâng cao nhận thức về an toàn PCCC trong giới trẻ.

https://www.blazemaster.com/blog/mark-fessenden-of-johnson-controls-passionate-about-fire-protection

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay