Chi tiết

FlowGuard CPVC

Ống CPVC FlowGuard® được đánh giá áp suất như thế nào

Xếp hạng áp suất đường ống cho người thiết kế hệ thống biết vật liệu nhựa nhiệt dẻo sẽ chịu được ứng suất bên trong do chất lỏng truyền tải theo thời gian ở các nhiệt độ khác nhau tốt như thế nào. Khi làm việc với ống FlowGuard® CPVC, các nhà thiết kế nên biết rằng khả năng chịu áp lực của ống đã được chứng minh trong quy trình thu thập và phân tích dữ liệu nghiêm ngặt do Ban Ứng suất Thủy tĩnh của Viện Ống Nhựa (PPI) thiết lập.

Trong quá trình này, hơn 16.000 giờ dữ liệu được tạo ra trên ba lô mẫu ống FlowGuard® riêng biệt. Dữ liệu đó sau đó được ngoại suy thành 100.000 giờ.

Đệm an toàn gồm 2 được tích hợp vào tính toán áp suất hệ thống

Đặc biệt lưu ý là các tính toán để xác định mức áp suất đường ống kết hợp hệ số an toàn là 2 đối với đường ống được đánh giá theo tiêu chuẩn ASTM. Điều này phản ánh ứng suất áp suất tối đa cho phép mà đường ống phải chịu được trong điều kiện sử dụng thực tế. Đệm đảm bảo rằng ngay cả khi đường ống chịu áp lực đến giới hạn thiết kế, toàn bộ một nửa độ bền vật liệu của nó được dự trữ trong suốt thời gian sử dụng cho các ứng suất trong thế giới thực ngoài khả năng chịu áp lực. Những yếu tố này có thể bao gồm các yếu tố liên quan đến lắp đặt, sự biến đổi theo từng lô và khả năng tiếp xúc với hóa chất.


Cũng cần lưu ý rằng các phụ kiện CPVC của FlowGuard cũng được sản xuất từ ​​hợp chất CPVC chịu áp suất. Với mức áp suất được xác minh và chứng nhận độc lập cho các phụ kiện, bạn có thể tin tưởng rằng toàn bộ hệ thống CPVC FlowGuard – không chỉ đường ống – có thể chịu được áp suất thủy tĩnh ở nhiệt độ cao trong thời gian dài.

Xếp hạng áp suất cuối cùng được in trên mỗi đoạn ống CPVC của FlowGuard mang lại lợi ích cho việc kiểm tra nghiêm ngặt và giám sát ngành, vượt xa các tuyên bố về hiệu suất đơn thuần. Khi bạn bắt đầu xem xét dự án tiếp theo của mình, hãy liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

https://www.flowguard.com/blog/how-flowguard-cpvc-pipe-gets-its-pressure-rating

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay