Chi tiết

Corzan CPVC

Hướng dẫn xếp hạng áp suất ống CPVC

Áp suất hoạt động ống CPVC

Bài đăng này là phần giới thiệu về bài viết tài nguyên của chúng tôi, Cách tính xếp hạng áp suất ống CPVC .”

Áp suất hoạt động ống CPVC

Để được sử dụng trong hệ thống đường ống áp lực, mọi vật liệu phải chứng minh được khả năng chịu áp lực của nó bằng thực nghiệm. Điều này đảm bảo rằng các nhà máy và cơ sở đang tích hợp đường ống có thể đáp ứng nhu cầu về độ bền lâu dài của các ứng dụng của họ.

ASTM, ISO và Ban Ứng suất Thủy tĩnh của Viện Ống Nhựa đã phát triển một loạt các phương pháp thử nghiệm và các yếu tố thiết kế để xác minh khả năng chịu áp lực lâu dài của các hợp chất nhựa nhiệt dẻo (ví dụ như polyvinyl clorua clo hóa (CPVC) ) .

Phát triển xếp hạng áp suất nhựa nhiệt dẻo được tiêu chuẩn hóa

Thiết kế hệ thống đường ống bằng nhựa nhiệt dẻo còn tương đối mới vào những năm 1950. Lubrizol sẽ không đi tiên phong trong CPVC cho đến năm 1958. Điều này có nghĩa là không có phương pháp tiêu chuẩn hóa nào để xác định nhất quán hiệu suất của nhựa nhiệt dẻo dựa trên các yếu tố khác nhau (ví dụ: nhiệt độ và áp suất).

Không cần phải nói, việc thiết lập một phương tiện để so sánh vật liệu và xác định khả năng chịu áp lực là điều bắt buộc.

Năm 1958, Viện Ống Nhựa hiện nay đã thành lập Tiểu ban Ứng suất Lao động (nay gọi là Ban Ứng suất Thủy tĩnh). Mục tiêu của hội đồng là phát triển một bài kiểm tra ứng suất thiết kế thủy tĩnh cho các hợp chất nhựa nhiệt dẻo.

Sau khi phát triển phương pháp thử nghiệm 15 lần, ASTM D2837 được xuất bản vào năm 1969. ASTM D2837 là phương pháp vẫn được sử dụng cho đến ngày nay để đánh giá độ bền thủy tĩnh lâu dài của các hợp chất nhựa nhiệt dẻo, chẳng hạn như CPVC.

Phương pháp thử nghiệm nhựa nhiệt dẻo tiêu chuẩn

Có hai phương pháp chính được sử dụng để xác định độ bền thủy tĩnh lâu dài của vật liệu đường ống. Đã đề cập ở trên, ASTM D2837, “Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn để có được cơ sở thiết kế thủy tĩnh cho vật liệu ống nhựa nhiệt dẻo hoặc cơ sở thiết kế áp suất cho các sản phẩm ống nhựa nhiệt dẻo” được sử dụng phổ biến nhất. Cái còn lại là ISO 9080, bạn có thể đọc ở đây.

Tính toán xếp hạng áp suất ống CPVC để xác định Áp suất hoạt động ống CPVC: Tìm hiểu thêm

Trong đó, chúng tôi giải thích cách thức:

1. Độ bền thủy tĩnh dài hạn (LTHS) được tính toán và xác nhận.
2. Một hệ số thiết kế đã được thiết lập được sử dụng để tính toán ứng suất thiết kế thủy tĩnh (HDS).
3. Ảnh hưởng của nhiệt độ cao được tính đến.
4. Đánh giá áp suất của đường ống được tính toán.

Hãy xem trang tài nguyên Cách tính xếp hạng áp suất ống CPVC để tìm hiểu sâu về xếp hạng áp suất và Áp suất hoạt động ống CPVC mà các hệ thống đường ống công nghiệp trị giá hàng triệu đô la phụ thuộc vào.

Xem thêm các bài viết về xếp hạng áp suất đường ống CPVC cách tính toán và xác định

Áp suất hoạt động ống CPVC (tctoancau.com)

Tính áp suất CPVC: HIểu cách tính xếp hạng áp suất đường ống (tctoancau.com)

Hiệu suất dài hạn của Corzan CPVC – TCG (tctoancau.com)

Áp suất nhiệt độ CPVC (tctoancau.com)

https://www.corzan.com/blog/how-are-cpvc-pipe-pressure-ratings-calculated

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay