Chi tiết

Bài viết

Áp suất và nhiệt độ của CPVC

Khả năng chịu áp suất và nhiệt độ của hệ thống đường ống CPVC phụ thuộc vào 2 yếu tố chính:

  1. Tiêu chuẩn sản xuất tuân thủ
  2. Phân loại hợp chất CPVC

Ứng dụng và tiêu chuẩn sản xuất

Có 4 nhóm ứng dụng chính sử dụng CPVC trong hệ thống đường ống bao gồm:

  1. Hệ thống ống nước nóng lạnh – FlowGuard CPVC
  2. Hệ thống ống công nghiệp – Corzan CPVC
  3. Hệ thống ống dẫn – Corzan CPVC
  4. Hệ thống ống chữa cháy tự động – BlazeMaster

Ứng với mỗi một nhóm ứng dụng sẽ có bộ tiêu chuẩn sản xuất tuân thủ, và các tiêu chuẩn này sẽ quy định áp lực hoạt động của hệ thống đường ống.

 

Áp suất và nhiệt độ của CPVC FlowGuard

Tiêu chuẩn ASTM F41/Tiêu chuẩn ASTM 2486 và NSF SE 8225 là tiêu chuẩn phổ thông nhất cho việc sản xuất FlowGuard CPVC.

Do độ dày thành ống trong các tiêu chuẩn khác nhau do vậy áp suất hoạt động và nhiệt độ làm việc cũng sẽ khác nhau.

 

Chi tiết kích thước và xếp hạng áp suất của SDR 11 theo tiêu chuẩn ASTM D2846 và SDR 13.5 theo tiêu chuẩn NSF SE 8225.

Áp suất nhiệt độ CPVC FlowGuard

 

Chi tiết kích thước của ống CPVC 4120 độ dày SCH40/SCH80 xếp hạng áp suất nước tối đa theo tiêu chuẩn ASTM F 441: 2013

Áp suất hoạt động CPVC

 

Áp suất và nhiệt độ của CPVC Corzan

Tiêu chuẩn ASTM F441 cho đường ống và ASTM F439 cho phụ kiện được sử dụng để sản xuất và thử nghiệm với CPVC Corzan. Áp suất hoạt động CPVC Corzan tại nhiệt độ 23 Độ C và áp suất hoạt động hay áp suất làm việc tại 82 độ C. Chỉ ra nhiệt độ hoạt động CPVC Corzan sẽ tương ứng với áp suất hoạt động tương ứng của nó, và được tính toán dựa trên hệ số suy giảm áp lực bởi nhiệt độ.

Nhiệt độ hoạt động CPVC

Áp suất nhiệt độ CPVC

Áp suất và nhiệt độ của CPVC BlazeMaster

Ống và phụ kiện CPVC BlazeMaster được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM F442 và ASTM F439. Áp suất ống chữa cháy hoạt động 315 psi tại nhiệt độ môi trường từ 23 đến 26.7 độ C. \

Áp suất hoạt động/nhiệt đô hoạt động ống nước chữa cháy CPVC BlazeMaster – phân lớp chiều dày SDR 13.5.

Áp suất ống chữa cháy

Áp suất ống chữa cháy

Nếu bạn cần xác định rõ suy giảm áp suất tại nhiệt độ cần thực hiện tra cứu theo bảng Suy giảm nhiệt độ sau

Áp suất ống chữa cháy Hệ số suy giảm CPVC

Chú ý: hầu hết CPVC trên thị trường sử dụng phân loại vật liệu CPVC 4120-5. Xem thêm Không phải tất cả CPVC đều giống nhau !

Bài viết này được chúng tôi tập hợp từ các bài viết liên quan đến Áp suất và nhiệt độ

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay