Thử nghiệm lắp đặt hệ thống đường ống Corzan® CPVC

Sau khi hệ thống đường ống được lắp đặt và xi măng dung môi đã được xử lý hoàn toàn, hệ thống phải được kiểm tra áp suất và kiểm tra rò rỉ bằng nước. Không nên sử dụng khí nén hoặc khí trơ để thử nghiệm.

Tất cả không khí bị mắc kẹt phải được thoát ra ngoài khi hệ thống chứa đầy nước. Việc đổ đầy nước phải diễn ra với tốc độ không quá một foot mỗi giây. Sau khi nạp đầy, hệ thống phải được tạo áp suất tới 125% áp suất thiết kế tối đa của phần được đánh giá thấp nhất của hệ thống. Sau đó, áp suất phải được giữ không quá một giờ trong khi hệ thống được kiểm tra rò rỉ.

Nhận đào tạo tùy chỉnh về cài đặt Corzan® CPVC

Chúng tôi biết mỗi dự án được thực hiện bằng Corzan CPVC đều là duy nhất. Điền vào biểu mẫu để thảo luận và lên lịch đào tạo tùy chỉnh.

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay