Chi tiết

BlazeMaster CPVC

Kêu gọi hành động: cần sự trợ giúp của bạn về luật của thượng viện về tín dụng thuế trang bị thêm cho hệ thống phun nước chữa cháy của tòa nhà thương mại

Hệ thống phòng cháy chữa cháy BlazeMaster ® tham gia với NFSA trong việc khuyến khích tất cả mọi người có liên quan đến ngành phun nước chữa cháy liên hệ với Thượng nghị sĩ của bạn ngay lập tức để yêu cầu họ đồng tài trợ cho luật S. 803 .Việc thông qua S. 803 sẽ cho phép chủ sở hữu các tòa nhà thương mại nhận được lợi ích về thuế hệ thống PCCC trong cùng năm đối với việc trang bị thêm vòi phun nước chữa cháy cho tòa nhà của họ thay vì lịch trình khấu hao 39 năm như đã có trong mã thuế IRS hiện tại.

NFSA, cơ quan đã làm việc chăm chỉ thay mặt cho ngành phun nước chữa cháy để thu hút sự chú ý của quốc hội về vấn đề này vào tháng 12 năm 2017, đã công bố thông tin sau vào thứ Hai, ngày 18 tháng 3 về S. 803:

Tuần trước, Thượng nghị sĩ Pat Toomey (R-Pa.) và Doug Jones (D-Ala.) đã đưa ra luật (S. 803) để khắc phục một điều khoản trong luật cắt giảm thuế năm 2017 của Tổng thống Trump có ảnh hưởng xấu đến ngành công nghiệp phun nước. Trước khi luật được ban hành, việc trang bị thêm hệ thống phun nước chữa cháy trong các tòa nhà thương mại sẽ bị xóa bỏ trong khoảng thời gian 39 năm. Quá trình phục hồi quá lâu này là trở ngại lớn cho việc trang bị thêm hệ thống phun nước chữa cháy.

Quốc hội dự định ban hành đạo luật năm 2017 cho phép các doanh nghiệp xóa toàn bộ chi phí cho những lần cải tạo đó trong năm chúng được thực hiện. Thật không may, do lỗi soạn thảo, chủ sở hữu tài sản không thể nhận ra lợi ích về thuế mà Quốc hội dự định và phải giữ nguyên lịch trình khấu hao 39 năm. Biện pháp do Toomey và Jones đưa ra sẽ cho phép các doanh nghiệp khấu trừ ngay toàn bộ chi phí trang bị thêm hệ thống phun nước chữa cháy. Bản sửa lỗi sẽ được áp dụng có hiệu lực hồi tố, như thể nó đã được đưa vào như dự định trong luật thuế năm 2017.

Việc thông qua luật thuế hệ thống PCCC sẽ tăng cường an toàn cháy nổ trong các tòa nhà thương mại và thưởng cho các chủ sở hữu tòa nhà thương mại về mặt tài chính khi thực hiện điều đó. Chúng tôi tin rằng đây là điều mà toàn bộ ngành của chúng tôi nên khuyến khích. Vui lòng cân nhắc việc liên hệ với Thượng nghị sĩ của bạn càng sớm càng tốt để kêu gọi họ đồng tài trợ cho đạo luật này và ủng hộ việc thông qua nó.

Bấm vào đây để tạo một email cho các nhà lập pháp của bạn. Thật dễ dàng và sẽ cho phép bạn tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi liên hệ với các nhà lập pháp để hỗ trợ việc điều chỉnh kỹ thuật mang tính lập pháp này. Đảm bảo bạn tham khảo S. 803 trong thư từ của mình.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc muốn biết thông tin về cách liên hệ trực tiếp với Thượng nghị sĩ của mình, vui lòng liên hệ với Vickie Pritchett, Giám đốc, Quan hệ tiếp cận & Chính phủ, NFSA tại:

pritchett@nfsa.org

443.863.4398 Văn phòng

https://www.blazemaster.com/blog/call-to-action-your-help-needed-regarding-senate-legislation-on-commercial-building-fire-sprinkler-retrofit-tax-credit

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay