Chi tiết

Bài viết

SCH, SCH40,80 là gì? Hay tiêu chuẩn SCH là gì?

SCH là gì

SCH là ký hiệu của 3 chữ cái đầu của từ của từ Schedule hay Sched  là một chỉ số chỉ độ dày đi kèm với kích thước ống danh định (NPS – nominal pipe size).

Các con số 5; 10; 20; 30; 40… sau SCH thực chất là những con số mang tính danh nghĩa và đại diện cho độ dày thành ống. Với mỗi ống có kích thước NPS khác nhau thì dù cho cùng một chỉ số SCH cũng sẽ có giá trị độ dày thành ống khác nhau.

Ví  dụ: Ống nhựa CPVC có kích cỡ DN20/SCH80 có chiều dày thành ống là 3,9 mm trong khi đó cũng là SCH80 đối với ống DN25 lại có chiều dày thành ống là 4,6 mm. Đối với cùng một kích thước đường kính ngoài của ống thì SCH càng lớn ống có độ dày càng lớn. Thông thường các thông tin về ống như: chủng loại, tiêu chuẩn, kích thước, độ dày sẽ được nhà sản xuất ghi trên thành ống.

 

Thông tin về áp suất làm việc với SCH40 CPVC FlowGuard

Bạn cũng thể tham khao thêm về thông số kỹ thuật chiều dài lớp 40 và 80 của CPVC Corzan tại đây

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay