Bài viết

Toàn văn tiêu chuẩn 7336-2021 Phòng cháy và chữa cháy – Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

Công bố toàn văn tiêu chuẩn 7336-2021. Phòng cháy và chữa cháy – Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt ban hành Ngày 29-10-2021.

Xem file đính kèm

 

 

Liên hệ với chúng tôi ngay

Bài viết liên quan