Chi tiết

Corzan CPVC

Xếp hạng áp suất ống CPVC: Nó được xác định như thế nào?

Một trong những khía cạnh bị hiểu lầm nhất của ống CPVC là cách tính xếp hạng áp suất ống cpvc của nó và xếp hạng đó thực sự truyền đạt gì cho người dùng cuối. Một giả định phổ biến là mức áp suất được xác định bằng cách tăng áp suất trong đường ống cho đến khi nó vỡ. Thực tế là CPVC dự định sử dụng trong các hệ thống đường ống áp lực phải chứng minh bằng thực nghiệm khả năng chịu áp lực của nó trong quá trình thu thập và phân tích dữ liệu nghiêm ngặt đến mức đáng ngạc nhiên.

Mặc dù việc đánh giá độ bền kéo ngắn hạn có thể là một chỉ báo tốt về độ bền lâu dài của đồng, nhưng điều đó không xảy ra đối với nhựa chịu áp suất. Trên thực tế, các nhà sản xuất vật liệu CPVC phải có khả năng tạo ra dữ liệu nhiều tháng về nhiều lô khác nhau để chứng minh rằng sản phẩm của họ sẽ tồn tại được 50 năm. Ban Ứng suất Thủy tĩnh của Viện Ống Nhựa (PPI) quản lý mức áp suất của ống nhựa và vật liệu lắp đặt ở Hoa Kỳ. Theo PPI, “Chức năng chính của Ban Ứng suất Thủy tĩnh (HSB) của PPI là đưa ra các khuyến nghị cho ngành về độ bền của vật liệu ống nhựa nhiệt dẻo dành cho các ứng dụng chịu áp lực và phát triển các chính sách và quy trình phù hợp để tiến hành hoạt động này. ” Ban Ứng suất Thủy tĩnh xem xét tất cả dữ liệu phải được tạo ra tại phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn và liệt kê các khuyến nghị về cơ sở thiết kế thủy tĩnh (HDB) cho từng vật liệu hàng năm.

Dữ liệu được tạo theo tiêu chuẩn ASTM D1598: “Phương pháp thử nghiệm thời gian hư hỏng của ống nhựa dưới áp suất bên trong không đổi”. Để xác định giá trị LTHS, các mẫu ống làm bằng vật liệu này được thử nghiệm ở mức ứng suất khiến ống bị đứt trong khoảng thời gian phân bổ từ 10 giờ đến hơn 10.000 giờ. Đối với mức áp suất ở 180°F, PPI yêu cầu dữ liệu thử nghiệm vượt quá 16.000 giờ. Dữ liệu phải tuyến tính, được trình bày như bên dưới và được ngoại suy thành 100.000 giờ. Để đảm bảo tính năng của vật liệu được nhất quán, cần có dữ liệu trên ba lô vật liệu riêng biệt. Để đảm bảo rằng ống được sản xuất thương mại cũng có khả năng hoạt động tương tự, ít nhất một trong các lô dữ liệu được gửi phải được tạo từ các mẫu do nhà sản xuất thương mại sản xuất.

áp suất ống cpvc
Độ bền thủy tĩnh dài hạn (LTHS) của CPVC được xác định bằng cách phân tích dữ liệu thử nghiệm ứng suất và thời gian đứt theo tiêu chuẩn ASTM D2837: “Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn để lấy cơ sở thiết kế thủy tĩnh cho vật liệu ống nhựa nhiệt dẻo hoặc cơ sở thiết kế áp suất cho các sản phẩm ống nhựa nhiệt dẻo. ” Tiêu chuẩn này cung cấp phương pháp thống kê phải được sử dụng để ngoại suy dữ liệu và đặt ra các yêu cầu về tính nhất quán và tuyến tính của dữ liệu. Nó cũng đặt ra các giới hạn về mức độ giãn nở theo chu vi của đường ống trong quá trình thử nghiệm và độ dốc của đường ống.

Khi dữ liệu đã được phân tích và xác định để đáp ứng các yêu cầu đặt ra, ASTM D2837 cung cấp các danh mục phạm vi cho các giá trị LTHS ngoại suy xác định Cơ sở Thiết kế Thủy tĩnh (HDB) của vật liệu. Ví dụ: nếu giá trị LTHS ngoại suy của vật liệu nằm trong khoảng từ 960 đến 1200 psi ứng suất thì HDB của nó được phân loại là 1000 psi. Đây là HDB tiêu biểu của các loại vật liệu ống CPVC tiêu chuẩn. Lubrizol cũng cung cấp vật liệu Corzan có độ bền cao đáp ứng loại HDB cao hơn tiếp theo là 1250 psi (giá trị LTHS dao động từ 1200-1530 psi). Mặc dù tiêu chuẩn cho ống có kích thước CPVC SCH80 (ASTM F441) yêu cầu vật liệu phải có HDB được liệt kê, nhưng các tiêu chuẩn cho phụ kiện có kích thước  SCH80CPVC (ASTM F438 và F439) không có yêu cầu đó. Tuy nhiên, để đảm bảo sự tin cậy trong toàn bộ hệ thống Corzan, Lubrizol cung cấp các loại vật liệu phù hợp với danh sách HDB.

Nhưng nó không dừng lại ở đó. Khi HDB đã được xác định, hệ số an toàn sẽ được áp dụng cho nó để tính Ứng suất thiết kế thủy tĩnh (HDS) của vật liệu. Đây là ứng suất áp suất tối đa cho phép mà đường ống phải chịu được trong điều kiện sử dụng thực tế. Lớp đệm này đảm bảo rằng độ bền vật liệu phù hợp được dành riêng cho các ứng suất tiềm ẩn trong thế giới thực vượt xa khả năng chịu áp lực đơn thuần, chẳng hạn như các ứng suất liên quan đến lắp đặt, sự biến đổi theo từng lô và phơi nhiễm hóa chất. Hệ số an toàn được sử dụng cho vật liệu ống CPVC là 2, có nghĩa là ngay cả khi ống chịu áp lực đến giới hạn thiết kế, vẫn còn 50% độ bền vật liệu lâu dài.

Cuối cùng, mức áp suất ống cpvc xuất hiện trên đường ống thương mại được tính bằng cách thay HDS vào phương trình bên dưới, phương trình này liên quan đến ứng suất, kích thước và áp suất.

Ứng suất vòng liên quan đến áp suất bên trong và kích thước ống bởi:

Như bạn có thể thấy, có rất nhiều thử nghiệm nghiêm ngặt và sự giám sát của ngành cũng như hệ số an toàn cao đằng sau mức áp suất cuối cùng được in trên mỗi đoạn ống. Tất cả những điều này đảm bảo rằng bạn có thể tin tưởng vào hiệu suất lâu dài của hệ thống đường ống Corzan ® CPVC của mình. Khi bạn bắt đầu xem xét dự án tiếp theo của mình, đại diện Hệ thống đường ống Corzan luôn sẵn sàng hỗ trợ và đào tạo.

 

Xem thêm các bài viết về xếp hạng áp suất đường ống CPVC cách tính toán và xác định

Áp suất hoạt động ống CPVC (tctoancau.com)

Tính áp suất CPVC: HIểu cách tính xếp hạng áp suất đường ống (tctoancau.com)

Hiệu suất dài hạn của Corzan CPVC – TCG (tctoancau.com)

Áp suất nhiệt độ CPVC (tctoancau.com)

 

https://www.corzan.com/blog/cpvc-pipe-pressure-rating-how-is-it-determined

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay