Bài viết

Xếp hạng áp suất

Ống và phụ kiện công nghiệp phản ứng khác nhau với áp lực bên trong. Hợp chất Corzan® đã được xếp hạng áp suất theo tiêu chuẩn ASTM D2837 và PPI TR-3 có Cơ sở Thiết kế Thủy tĩnh (HDB) :

  • 4000 psi ở 72 ° F (23 ° C) như được liệt kê trong PPI TR-4
  • 1000 psi ở 180 ° F (82,2 ° C) như được liệt kê trong PPI TR-4

Corzan CPVC with pressure rating

Khi so sánh với các vật liệu CPVC thông thường, các phụ kiện được làm từ Corzan CPVC đã chứng minh khả năng biến dạng chậm và khả năng chịu áp lực thủy tĩnh ở nhiệt độ cao, lâu dài. Các phụ kiện này tồn tại lâu hơn bốn lần so với các phụ kiện được đúc bằng các hợp chất CPVC khác khi áp suất được kiểm tra ở 180 ° F (82,2 ° C) ở 551 psi.

Corzan® CPVC Piping Pressure Ratings

Xếp hạng áp suất hệ thống Corzan là một chức năng của hợp chất đường ống, phân loại (sch40,sch80..) đường ống, kích thước đường ống và nhiệt độ vận hành. Xếp hạng áp suất bên trong Corzan cho CPVC 4120-05 SCH 80 và 40 của ống được liệt kê dưới đây, như là xếp hạng áp lực sụp đổ.

Schedule 80 CPVC (with Socket Fittings): Water Pressure Rating (psi)

Water pressure ratings for Corzan CPVC Schedule 80

Corzan Schedule 80 CPVC (1000 HDB) Maximum Working Pressure

Corzan CPVC Schedule 80 Maximum Working Pressure

 

Schedule 40 CPVC: Water Pressure Rating (psi)

sch-40-water-pressure-small

Corzan Schedule 40 CPVC (1000 HDB) Maximum Working Pressure

Corzan CPVC Schedule 40 Maximum Working Pressure

Corzan CPVC Schedule 80 Collapse Pressure Rating (psi) – xếp hạng áp suất tới hạn

Corzan CPVC Schedule 40 Collapse Pressure Rating (psi)

Corzan CPVC Schedule 40 Collapse Pressure Rating (psi) – xếp hạng áp suất tới hạn

Corzan CPVC Schedule 40 Collapse Pressure Rating (psi)

Liên hệ với chúng tôi ngay

Bài viết liên quan