Chi tiết

Bài viết

Xếp hạng áp suất

Áp suất hoạt động CPVC Corzan

Ống và phụ kiện công nghiệp phản ứng khác nhau với áp lực bên trong. Hợp chất Corzan® đã được xếp hạng áp suất theo tiêu chuẩn ASTM D2837 và PPI TR-3 có Cơ sở Thiết kế Thủy tĩnh (HDB) :

  • 4000 psi ở 72 ° F (23 ° C) như được liệt kê trong PPI TR-4
  • 1000 psi ở 180 ° F (82,2 ° C) như được liệt kê trong PPI TR-4

Áp suất hoạt động CPVC Corzan

Khi so sánh với các vật liệu CPVC thông thường, các phụ kiện được làm từ Corzan CPVC đã chứng minh khả năng biến dạng chậm và khả năng chịu áp lực thủy tĩnh ở nhiệt độ cao, lâu dài. Các phụ kiện này tồn tại lâu hơn bốn lần so với các phụ kiện được đúc bằng các hợp chất CPVC khác khi áp suất được kiểm tra ở 180 ° F (82,2 ° C) ở 551 psi.

Áp suất hoạt động CPVC Corzan

Xếp hạng áp suất hệ thống Corzan là một chức năng của hợp chất đường ống, phân loại (sch40,sch80..) đường ống, kích thước đường ống và nhiệt độ vận hành. Xếp hạng áp suất bên trong Corzan cho CPVC 4120-05 SCH 80 và 40 của ống được liệt kê dưới đây, như là xếp hạng áp lực sụp đổ.

Schedule 80 CPVC (with Socket Fittings): Water Pressure Rating (psi)

Áp suất hoạt động CPVC Corzan

Corzan Schedule 80 CPVC (1000 HDB) Maximum Working Pressure

Áp suất hoạt động CPVC Corzan

Schedule 40 CPVC: Water Pressure Rating (psi)

Áp suất hoạt động CPVC Corzan

Corzan Schedule 40 CPVC (1000 HDB) Maximum Working Pressure

Áp suất hoạt động CPVC Corzan

Corzan CPVC Schedule 80 Collapse Pressure Rating (psi) – xếp hạng áp suất tới hạn

Áp suất tới hạn SCH80

Corzan CPVC Schedule 40 Collapse Pressure Rating (psi) – xếp hạng áp suất tới hạn

Áp suất hoạt động CPVC Corzan: Áp suất tới hạn SCH40

Bạn cần tư vấn về cách lựa chọn sản phẩm theo áp lực của hệ thống hãy đừng ngần ngại liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi, Với hơn 50 năm kinh nghiệm của Lubrizol và 10 năm kinh nghiệm của TCG cho các dự án công nghiệp tại Việt Nam.

Chat Zalo Gọi Ngay Yêu cầu gọi lại Chat Ngay Tư vấn ngay